Tegen je eigen collega’s kan geen reclamebureau op

Storytelling – benut de kracht van verhalen

Wij van Sabel Communicatie zijn verhalenliefhebbers en verhalensmeders. Verhalenophalers en verhalenkneders. Als communicatiebureau geloven we in de kracht van narratieve communicatie voor vraagstukken als verbinding, verandering identiteit en imago. Met eerlijke, menselijke verhalen kun je bij uitstek het hart en de ziel van je doelgroep raken. Mensen overtuigen, bewegen, bezielen, aanjagen. We helpen je met het vertellen van je verhaal. Live en in tekst, beeld en vorm. Een verhaal dat begrip toont of juist kweekt. Hoe complex de boodschap ook is.

Corporate story: gevormd door je medewerkers
Meestal werken we toe naar een eindproduct, zoals een veranderverhaal, productverhaal of corporate story. Maar de weg ernaartoe en de route ervandaan zijn minstens zo waardevol. We laten het je zien aan de hand van onze aanpak voor een corporate story. De corporate story is een bezielend verhaal dat het bestaansrecht van je organisatie onder woorden brengt. Intern zorgt je organisatieverhaal zo voor verbinding, een gezamenlijke identiteit en betrokkenheid. Extern voor een sterk imago, meer herkenning en erkenning.

Verhalen met elkaar delen
Een organisatieverhaal vloeit bij ons altijd voort uit motivaties, anekdotes en drijfveren van je medewerkers. Hun persoonlijke verhalen vormen de basis. In groepssessies spreken we zo veel mogelijk collega’s uit alle rangen, standen en windstreken. Zorgvuldig creëren we een open, veilige sfeer en zetten we medewerkers aan het denken over hun trots, frustraties en ‘waarom’. Die gesprekken zijn een interventie op zich. We merken het in elke dialoogsessie weer: als mensen met elkaar delen wat er in hun hart leeft, gebeurt er iets magisch.

Verhaal vormen en testen
Met al hun verhalen geven medewerkers samen de woorden waaruit wij het organisatieverhaal destilleren. De taal van de medewerkers is immers de taal van de organisatie. ‘Defensie beschermt wat ons dierbaar is’? Juist, de woorden van medewerkers, fijngeslepen door ons.

Doordat medewerkers ervan doordrongen zijn dat het verhaal echt hún verhaal is, ontstaat een onvoorstelbare draagkracht. Daar doen we vervolgens nog een schepje bovenop: we testen het verhaal, of de verhaalversies, uitgebreid. Wat moet blijven? Wat moet eruit? En wat mis je? Tot er geen twijfel meer over mogelijk is: ‘Já! Dit zijn wij!’

Verhaal implementeren: L.I.V.E. the story
We denken mee over de vorm van het eindverhaal. Zijn de mensen die je wil bereiken lezers, kijkers of luisteraars? En we adviseren je over hoe je alles uit het verhaal kan halen. We Lanceren, Implementeren, Verspreiden en Evalueren het verhaal met je. L.I.V.E. the story. En met story monitoring kunnen we het sentiment van de doelgroep voor je peilen, zodat we waar nodig kunnen bijsturen.

Verbinding tussen top en werkvloer
In alle gesprekken die we voeren, vangen we een schat aan signalen op. Discussies, frustraties, gevoelens van trots, ideeën en waarschuwingen die een bijzonder inzicht geven in wat er op de werkvloer leeft. Dat bundelen we in een eerlijke, anonieme samenvatting voor de organisatietop. Met sprekende citaten koppelen we sentiment en praktijk aan beleidstaal. Ongekend waardevol voor keuzes in de toekomst.

Verhalen delen brengt mensen dichter bij elkaar. Dát is waar wij het voor doen.

Ook een verhaal te vertellen? Neem contact op met Adryan.

Corporate storytelling
Story mining & developing
Story embedding
• Product storytelling7 ADVIEZEN VOOR EEN JAARVERSLAG MET MEER IMPACT

Download onze whitepaper en ga direct aan de slag met de nieuwste inzichten en mogelijkheden voor jaarverslaggeving.

Download whitepaper