Organisatieverhaal

Jouw organisatie, jullie verhaal

Een organisatieverhaal helpt je om vanuit het waarom van de organisatie met gemeenschappelijke taal te communiceren. Zowel intern als extern.

Verhaal op één A4
Aan medewerkers uit de hele organisatie vragen we hoe zij de organisatie zien, wat volgens hen de toekomst inhoudt en wat uitdagingen zijn. Hier kunnen ook dilemma’s uit naar voren komen of zaken die nog schuren. Dit maakt het verhaal van de organisatie misschien niet perfect en gepolijst, maar wel eerlijk en echt. Het organisatieverhaal is dan een echt verhaal dat in één A4 de kern van de organisatie raakt.

Intern en extern
Je kunt dit verhaal intern gebruiken om de kern en de toekomst van de organisatie wijdverspreid en bekend te maken bij alle medewerkers. Maar je kunt het ook naar buiten brengen en je merknaam verstevigen bij stakeholders en bij een breder publiek. Samen bedenken we op welke manier we dat willen doen – een manier die past bij jouw organisatie en verhaal.

Vorm van je verhaal
Ook over de vorm van het verhaal denken we graag samen met jou na. Een verhaal kunnen we opleveren als tekstdocument, maar ook in audio, spoken word of video.