Contentplaybook: met een krachtige positioneringsstrategie profileren wij Intelligence bij de politie

Een analyse, communicatiestrategie en contentplaybook waarmee de politie het domein Intelligence positioneert.

 

De wens: Intelligence profileren

Wie denkt aan de politie, denkt aan boeven vangen en orde houden op straat. Opsporing en Handhaving zijn aloude politietaken. In hun schaduw staat een minstens zo belangrijk jonger broertje: Intelligence (het verzamelen, bewaren en benutten van informatie). Om het potentieel van Intelligence te verzilveren, moet het verweven zijn in al het politiewerk. Het verzoek aan ons was om dit domein een prominentere plek te geven in de organisatie en bij externe stakeholders van de politie te profileren.

Het idee: van analyse, strategie en contentplaybook naar positionering

Eerst pluisden we uit welke vraagstukken áchter de vraag zaten. We voerden gesprekken met Intelligencecollega’s en hoorden daarin steeds dezelfde thema’s terugkomen. Wensen als ‘een gemeenschappelijk beeld krijgen’, ‘het charisma en de meerwaarde van het mysterieuze domein laten zien’, ‘het belang van specialistische expertise onderstrepen’ en ‘de trots en ontwikkeldrang van medewerkers aanwakkeren’.

Dát moesten onze strategische uitgangspunten worden, besloten we. De basis voor onze rationale en communicatiestrategie. We stippelden 3 routes uit:

  1. De hoofdroute: informeren over wat Intelligence is en waar het aan bijdraagt.
  2. De waarderingsroute: zorgen dat medewerkers van Intelligence trots zijn op hun domein, dit uitdragen en met hun politiecollega’s in contact treden.
  3. De resultaatroute: in verhalen de projecten en resultaten zichtbaarder maken binnen én buiten de organisatie.

Die route zijn we met de politie gaan bewandelen. Hoe? Door een contentplaybook te maken: een verzameling van regels, strategieën en heel praktische hulpmiddelen. Zo hebben we het gemeenschappelijke verhaal van Intelligence opgehaald. We hebben de stijl van Intelligence fijngeslepen, in woord, beeld en fotografie. Een stijl die we ‘scherp’ noemen. En we maakten een middelenmix voor een goedgevulde contentkalender.

Het resultaat: een meeslepend magazine over een onderbelichte politietaak

Een van de uitdragingen waarin dat heeft geresulteerd, is een ongelofelijk gaaf magazine dat laat zien dat Intelligence zelfs in het meest praktische werk van de politie verweven zit. Lees hier meer over het magazine Scherp.

Tjeerd ten Brink, programmasecretaris Intelligence bij de politie: ‘Natuurlijk heeft Sabel met Scherp magazine een práchtig product voor ons gemaakt. Maar de kracht van de mensen van Sabel is dat ze meer doen dan dat. Ze kijken verder dan dat ene product. Zo hebben ze ons geholpen de hele portefeuille intelligence te positioneren. Sabel is scherp.’

Benieuwd wat een contentplaybook voor jouw communicatiestrategie kan doen? Bel Annelies!7 ADVIEZEN VOOR EEN JAARVERSLAG MET MEER IMPACT

Download onze whitepaper en ga direct aan de slag met de nieuwste inzichten en mogelijkheden voor jaarverslaggeving.

Download whitepaper