E-zine Jaarbericht

E-zine voor ZonMw over palliatieve zorg 

E-zine voor ZonMw over palliatieve zorg 

 In het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is 5 jaar gewerkt aan het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn én hun naasten. Sabel Communicatie maakte een e-zine als passend podium voor de resultaten. 

ZonMw is een zelfstandig bestuursorgaan onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met VWS en NWO als belangrijkste opdrachtgevers. De organisatie financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van kennis om de zorg en gezondheid te verbeteren. In het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ werkten verschillende partijen aan verbeteringen in de palliatieve zorg, voor onder andere zorgpersoneel, onderwijs, patiënten én hun naasten.  

Het e-zine toont de resultaten na 5 jaar en biedt verschillende contentvormen zoals video’s, animaties, podcasts, infographics en aangrijpende verhalen die we los ook op social-mediakanalen deelden.    

Voor betrokkenen geeft het e-zine een prachtig overzicht van 5 jaar inzet, terwijl externe partijen een interessant inzicht krijgen in de ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg.   

De ideeën in de offerte van Sabel Communicatie spraken ons direct aan. Dit resulteerde in een e-zine waar we trots op zijn. We hebben de samenwerking als zeer plezierig ervaren. Er was veel mogelijk en we konden altijd snel met Sabel schakelen.

Marjorie Cohlen (communicatieadviseur ZonMw)

Ook een compleet, digitaal jaarverslag?

Neemt contact op met Judy