Corporate communicatie

Koers en maatschappelijke plek

Als organisatie krijg je te maken met grote thema’s. Denk aan onderwerpen als duurzaamheid en inclusie, maar ook aan de koers die je als organisatie wil varen. Je hebt of voelt de verplichting om van je te laten horen en een plek in te nemen in het maatschappelijk debat.

Identiteit als uitgangspunt
Sabel Communicatie helpt je bij het vinden van die plek. Dat doen we door op zoek te gaan naar de identiteit van je organisatie en die te gebruiken bij alles wat we maken. We luisteren naar we je verhalen en gebruiken die als vertrekpunt. We poetsen niet op, maar geven betekenis. Dat doen we met verhalen, in taal en in beeldtaal.

Van plan tot uitvoering
We maken een jaarverslag als je transparantie wil geven over hoe het er met jouw organisatie voor staat. Als je je koers duidelijk wil neerzetten schrijven we een corporate communicatieplan.  En we helpen ook bij het op orde brengen van de online en offline middelen. We zijn dus betrokken bij het hele proces. Van planvorming en inrichting tot uitvoering.