E-zine Personeelsmagazine

Een online magazine voor álle dijkwerkers 

Het HWBP staat voor een grote opgave: de grootste dijkverstekringsopgave sinds de Deltawerken. Dat betekent dat er honderden kilometers dijk versterkt moeten worden in de komende jaren.  

Om de dijkwerkers en stakeholders op de hoogte te houden van ontwikkelingen en inspiratie te geven, verstuurt het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) elk kwartaal een online magazine naar dijkwerkers van Rijkswaterstaat en de 21 waterschappen van Nederland. Het magazine maken we in samenwerking met het HWBP.

Het concept staat sinds 2019 en we blijven het magazine ontwikkelen. Onze redacteuren schrijven en redigeren de artikelen. Onze vormgevers verduidelijken complexe informatie tot overzichtelijke infographics.

We blijven zoeken naar vernieuwende manieren om innovaties, ambities en uitdaging weer te geven.

Ook een blad om je werknemers te (ver)binden?

Neem contact op met Suzan