Dit is het privacybeleid van:

Sabel Communicatie bv
Vestigings- en postadres: Rembrandtlaan 24, 3723 BJ Bilthoven, Nederland
KvK-nummer: 30224792

Sabel Communicatie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@sabelcommunicatie.nl of bel ons op 088 227 2200.

Verwerking van persoonsgegevens verkregen via websitebezoek

 1. Onze servers herkennen noch je domeinnaam, noch je e-mailadres bij je bezoek aan onze website. Wel bewaren wij op onze Nederlandse server bij je bezoek aan onze website:
  • jouw e-mailadres als je dit met ons deelt;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site hebt geraadpleegd;
  • alle informatie die je vrijwillig hebt verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
 2. Deze informatie wordt gebruikt:
  • om de inhoud van onze website te verbeteren;
  • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker.

De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor operationele doeleinden.

 1. Google Analytics
  We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het ‘delen van gegevens’ met Google staat uit en we gebruiken de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.
 2. Contactgegevens die je zelf aan ons verstrekt
  Wij kunnen het e-mailadres en/of telefoonnummer dat je via onze site aan ons verstrekt, gebruiken om contact met je op te nemen en/of door te geven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die namens Sabel Communicatie handelen c.q. Sabel Communicatie diensten resellen. Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons hebt meegedeeld.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers
Persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, organisatie, functie, adres- en betaalgegevens) van klanten en leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden.
 • Om goederen en diensten te kunnen leveren die zijn afgenomen.
 • Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die is afgenomen.
 • Om nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

Je persoonsgegevens worden door Sabel Communicatie bewaard zolang er een klantrelatie is en je gezien wordt als geïnteresseerde. Leveranciersinformatie wordt bewaard zolang Sabel Communicatie geïnteresseerd is in jouw diensten.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholders en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, organisatie, functie en adresgegevens) van prospects, stakeholders en/of geïnteresseerden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratie.
 • Om nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

Je persoonsgegevens worden door Sabel Communicatie bewaard zolang je wordt gezien als prospect, stakeholder of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
We delen jouw persoonsgegevens alleen met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkingsovereenkomsten met de bedrijven die je gegevens verwerken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te bewaken.

Gegevens worden gedeeld met:

 • Partijen waarmee Sabel Communicatie samenwerkt om zo compleet mogelijke producten en diensten te leveren.
 • Wettelijke instanties.

Als een wettelijke instantie om informatie vraagt die als doel heeft:

 • Naleving van de (Nederlandse / EU) wet;
 • Levensbeschermende noodzaak van een ander persoon / gebruiker (indicatie van doodsgevaar of zware verwondingen);
 • Voorkoming fraude of misbruik;
 • Bescherming eigendomsrechten.

Minderjarigen
Wij hebben geen intentie om gegevens te verwerken van minderjarigen. We hebben echter geen inzicht in de leeftijd van onze websitebezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen uit onze administratie. Daarnaast kut je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door ons of onze verwerkers. Ook kun je ons vragen verstrekte gegevens over te dragen aan jou of een door jou genoemde organisatie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou wordt gedaan, kunnen wij je vragen om je te legitimeren voordat wij in actie overgaan.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan horen wij dat graag zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Komen we er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij wijziging van het beleid
Sabel Communicatie kan de gebruikersinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met je opnemen, alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om jou op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.