Personeelsmagazine

Personeelsblad De Basis van BZK

Een personeelsblad dat de basis vormt voor het werk van álle medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Een mooie wens van BZK, een perfecte uitdaging voor Sabel. 

Een personeelsblad dat verbindt en trots maakt, voor álle BZK’ers. Een uitdaging, want de organisatie bestaat, naast het kerndepartement, uit veel losse onderdelen die zich nauwelijks verbonden voelen met BZK zelf.

Hoe maak je dan toch een blad waardoor BZK’ers zich BZK’er gaan voelen? Door die BZK’er zelf aan het woord te laten over drijfveren en interesses, maar ook over informatiebehoeften en wat zij verlangen van een personeelsblad.

In 7 verhalensessies spraken we hierover met meer dan 50 BZK’ers uit alle lagen, rangen en onderdelen van de organisatie. Aan de hand van deze gesprekken maakten we een bladformule en invulling die medewerkers écht raakt en recht doet aan iedereen die bij BZK werkt.

Inmiddels ligt er een blad van 60 pagina’s, op handzaam pocketformaat en met veel verschillende journalistieke vormen. Daarmee vormt De Basis de perfecte basis voor de interne communicatie en is het met recht een blad voor álle BZK’ers.

Heerlijke klus, top-samenwerking! Zo wil ik nog wel 10 jaargangen maken.

Renée Sommer, eindredacteur De Basis bij BZK 

Ook een blad waarmee je werknemers (ver)bindt?

Neem contact op met Viona