Sabel Academy: spoken word

Misschien heb je er wel eens van gehoord
Je eraan gestoord
Misschien ben je juist wel aan boord
Van de hypetrein geklommen
Heeft gesproken woord
En oh dat ritme
Ja dat ritme
En die voordracht ook
Je hart gewonnen
Komt het echt even binnen
Komt het echt even door.

Spoken word

Is spoken word alleen een kunstvorm of zijn er ook toepassingen denkbaar binnen het communicatievak en binnen organisaties? Ik werd gevormd (en misvormd?) in de tijd van Extince en Opgezwolle. En zie de toepassing al in de praktijk werken.

Ja, ik haal mijn inspiratie uit het vak en volg de trends en ontwikkelingen vakmatig op de voet. Maar het repertoire is me te beperkt. Niet vreemd, want in ons vak draait het bovenal om het bereiken en betrekken van anderen (doelgroepen, mensen). Mensen met verschillende achtergronden, voorkeuren en voorliefdes. Waarom zouden we in ons werk dan putten uit een beperkt instrumentarium?

En waarom zou een citaat van een communicatiewetenschapper wel werken en dat van een rapper of popartiest niet? Popcultuur is immers ook cultuur. De afgelopen periode gebruikte ik een citaat van de onvolprezen Kraantje Pappie als motto voor meerdere plannen: “Wat nou als het lukt”, zei hij. Een niet te onderschatten vertrekpunt voor grote transformaties en kleine veranderingen.

Maar … dit even als context. Terug naar de potentie en kracht van spoken word in (corporate) communicatie. De afgelopen zeven jaar vonden we als bureau onze weg in Storytelling. En maakten de ontwikkeling van hype naar trend naar gevestigd onderdeel van het communicatiewerkveld van nabij mee (en mogelijk). Ook daarin gold en geldt het credo van Alex (zo heet Kraan echt): wat nou als het lukt? Vanuit dat vertrekpunt werkten we aan de corporate stories van Defensie, politie maar ook Sociale Verzekeringsbank, Pantar, diverse woningcorporaties en zelfs over de landsgrenzen.

Tijdens die trajecten laaide mijn liefde voor spoken word als vorm voor Storytelling opnieuw op. Zowel de gymnasiast en de voetbalsupporter als de poëzie-liefhebber en de hiphop-adept in mij werden immers geprikkeld door dit genre. Via uitgesproken taal je uitspreken over een onderwerp. Om daarmee mensen te bereiken, een punt te maken, een gesprek op te starten of iets complex of moois te benadrukken of te bewieroken. Niks meer, maar zeker ook niks minder. Dat doet spoken word.

Toen de inauguratie van Joe Biden en de herdenking op de Dam ook nog een element van spoken word in zich bleken te dragen, zijn we gaan uitproberen. Dankzij vertrouwde opdrachtgevers als WZH, politie en het ministerie van SZW weten we inmiddels dat het werkt. Dat woorden extra impact maken als ze worden uitgesproken en ‘gebracht’. Dat je in een combinatie van de juiste woorden én het juiste ritme van woorden naar waarde beweegt. Dat de tongen worden losgemaakt en er écht geluisterd wordt. En zo werkt spoken word als starter van dialoogsessies, als verslag van belangrijke gesprekken en als startpunt van verandering.

Waar woorden tekort lijken te schieten, schieten juist dan woorden te hulp. Een fraaie vorm van communicatie, van storytelling. Om gedoseerd in te zetten en geïnspireerd door te raken. Ze zeggen wel eens: “The pen is mightier than the sword”. Ik rijm daar graag halfslachtig op: “… en gebruik als wapen ook gerust de spoken word”.

Meer weten of ook aan de slag met spoken word of andere vormen van Storytelling? Neem dan contact op met Johannes.7 ADVIEZEN VOOR EEN JAARVERSLAG MET MEER IMPACT

Download onze whitepaper en ga direct aan de slag met de nieuwste inzichten en mogelijkheden voor jaarverslaggeving.

Download whitepaper