Johannes van de Bank
Johannes van de Bank
10 januari 2017

Vijf kansen voor communicatieprofessionals in 2017

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een nieuw jaar, nieuwe trends en ontwikkelingen. En al vindt hij het eigenlijk een beetje overdreven om in de glazen bol te kijken, toch waagt Johannes van de Bank een paar schoten voor de boeg. Of ... uit de heup. Het jaar 2017 in vijf boeiende ontwikkelingen en kansen.

1.0 De lange termijn

De eerste komt rechtstreeks voort uit mijn gemengde gevoel om vooruit te blikken op vakjaar 2017.

Want waarom verdelen we de trends en ontwikkelingen binnen ons vakgebied eigenlijk in kalenderjaren? Alsof je dan op 29 of 30 december plots moet zeggen: “Hoho Tjeerd, stop maar met die corporate story en die contentkalender. Het nieuwe jaar gaat ons weer veel vernieuwing brengen.”

Als ik er één les uit moet trekken, dan is het wel: laten we ons in ons werk nog meer focussen op de lange(re) termijn. Op de langdurige impact die onze adviezen en acties hebben op organisaties. Aanhaken dus bij strategie en koers, betrokken zijn bij jaarplannen en nadenken over campagnes met een flinke houdbaarheid.

Het mag best luchtig, maar zeker niet vluchtig.

2.0 Tweede Kamerverkiezingen

De aankomende verkiezingen in maart vormen voor ons communicatieprofessionals een interessant fenomeen. Enerzijds om er vakmatig aan mee te werken: van woordvoerder tot campagnebureau, van webontwikkelaar tot storyteller. Een bron van zowel gaaf als complex werk.

Anderzijds, als je geen actieve vakmatige betrokkenheid hebt, zijn de TK-verkiezingen een vorm van ‘live learning’. Ik zou elke communicatieprofessional willen vragen de verkiezingen vol verwondering en alertheid te volgen. En er inspiratie en do’s & dont’s op ons vakgebied uit te halen.

Van de beeldvoerder van Jesse Klaver (die heeft hij echt!) tot de fotokeuzes op de lijsttrekkersposters. En van kleurgebruik tot de presentatie van partijprogramma’s. En dan vergeet ik de debatten nog.

3.0 User Experience wordt Human Experience

Wat mij betreft geven we doelgroepen in 2017 nog meer aandacht. Say what, dat doen we toch al? Ehm … nee. Niet voldoende. De communicatieprofessional benoemt de doelgroepen wel in een plan of briefing, maar daar blijft het vaak bij.

Waar we online steeds beter nadenken over de User Experience vergeten we die User – of beter gezegd, Human – meestal zodra het om een bredere communicatieaanpak gaat. Terwijl het vooraf spreken van doelgroepen over hun wensen en eisen en het testen van een strategie zoveel effect kunnen sorteren. Kansrijk.

4.0 Social Journalisten

Nee, ik pleit hier niet voor journalisten die de deur voor je open houden of hun broodje met je delen. Supersociaal natuurlijk, maar ik doel toch echt op social. Afgelopen jaar werden belangrijke evenementen en jaarcijfer-presentaties al in toenemende mate in woord en/of beeld gevangen door bedrijfsjournalisten die direct verslag deden op intranet, Yammer of Twitter en Facebook.

Via livestreams, korte tweet-achtige tekstberichten en korte, rap gemonteerde video’s bijvoorbeeld. Een evenement of presentatie blijft hierdoor niet op zichzelf staan. Bovendien een toffe verbredingskans voor veel professionals.

5.0 Leren & Inspireren

Het leek wel alsof de crisisjaren ervoor zorgden dat er minder bijgeleerd en getraind werd. Opleidingsbudgetten werden bevroren, het dagelijks werk met minder mensen gedaan.
Echter, zonder trainen en leren ook geen hernieuwde energie en inspiratie. In 2017 voorzie ik een groei van de korte Inspiratiesessies en de meerdaagse leergangen waarin de diepte wordt gezocht.