Arjen Wapenaar
Arjen Wapenaar
04 februari 2015

Dubbeldik afscheidsnummer magazine #MRDH

Eind januari is de laatste, dubbeldikke editie van het magazine #MRDH verschenen. Sabel Communicatie verzorgde de vormgeving, op basis van een al eerder gemaakte bladformule. Het magazine van 76 pagina’s is een uitgave van het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam. Zij gaan sinds 1 januari 2015 gedeeltelijke over naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De 24 gemeenten in de Metropoolregio bundelen hun krachten om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. In het gebied wonen 2,2 miljoen mensen. Voor hen betekent de Metropoolregio o.a. een betere bereikbaarheid, een sterkere economie en een afgestemd aanbod aan hoogwaardige voorzieningen op het gebied van wonen, cultuur, sport en evenementen. Het magazine #MRDH gaat voor het economische, maatschappelijke en bestuurlijke netwerk van (de)centrale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

MRDH 9 cover

Download de PDF

De afgelopen 3 jaar realiseerde Sabel Communicatie in totaal 9 edities van #MRDH, waarvoor we eind 2011 de bladformule maakten. Daarna hebben we elke editie van het magazine #MRDH vormgegeven. Strak en eigentijds. Het blad straalt letterlijk samenwerking en innovatie uit.

De redactie is verzorgd door de twee stadsregio’s zelf, met medewerking van externe partners waaronder de Kamer van Koophandel. Sabel Communicatie verzorgde ook de druk en distributie van het magazine (oplage 6.000 exemplaren).

Meer informatie op www.mrdh.nl

Of bekijk het profiel van Arjen Wapenaar.