Een nieuwe werkwijze uitleggen aan 500 collega’s. Daar hielpen we Rijkswaterstaat bij met een infographic, animatievideo en magneetpuzzel.

 

Eén gezamenlijk crisisbeeld

Incidenten, rampen en crises vragen om snelle en doelgerichte besluiten om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen en af te handelen. Daarom past Rijkswaterstaat netcentrisch werken toe. Een werkwijze waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk hun informatie digitaal met elkaar delen. Zodat ze vanuit een actueel gezamenlijk beeld een crisis te lijf kunnen gaan.

Voor de introductie van de nieuwe werkwijze maakten we een infographic en animatievideo. Ook ontwikkelden we een magneetpuzzel voor alle deelnemers van de training.

Geen losse puzzelstukjes, maar een geheel

Met netcentrisch werken komt de informatie van alle betrokken partijen samen in één systeem. Daardoor is er niet langer sprake van losse puzzelstukjes, maar van één geheel. Die gedachte verbeeldden we met een magnetische puzzel. De puzzel deelt Rijkswaterstaat uit aan deelnemers van de training als middel om het gesprek aan te gaan met collega’s.

Animatievideo

In de animatievideo legden we uit wat netcentrisch werken voor Rijkswaterstaat betekent en welk voordeel het oplevert. De animatievideo ondersteunt Rijkswaterstaat bij presentaties en de training over netcentrisch werken.

Infographic

In de infographic stelden we één herkenbaar scenario centraal en lieten we alle bij de crisis betrokken partijen in één oogopslag zien.

Met onze hulp introduceerde Rijkswaterstaat een nieuwe werkwijze bij 500 collega’s van de crisisorganisatie. Ook hulp nodig bij het uitleggen van een verandering? Sabel regelt het.

Mail of bel Chantal

Meer weten?

Mail of bel Chantal